29 มิ.ย.65 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผบก.ตม.5 เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับ ชด.ทหาร/สลก.กอ.นชท. เพื่อประสานการปฏิบัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตลักษณ์ ของ ฉก.ร.14, กอ.รมน.จว.ตาก และ ตม.จว.ตาก ณ […]
29 มิ.ย.65 เวลา 11.35 น. พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผบก.ตม.5 ตรวจเยี่ยมและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจบ้านห้วยหินฝน อ.แม่สอด จว.ตาก ได้กำชับการปฏิบัติตามหลักยุทธวิธี เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และไฟส่องสว่าง สัญญาณจุดตรวจให้ชัดเจน จากนั้น เวลา 14.30 น. […]
23 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผบก.ตม.5 พร้อมด้วย พ.ต.ท.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร/ รองหัวหน้าคณะทำงานฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการพิจารณาให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่ออนุญาตให้ทำงานและออกหนังสือรับรองสถานะบุคคล (Certificate of Identity : CI) […]
22 มิ.ย.65 เวลา 16.00 น. พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผบก.ตม.5 ได้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ตม.จว.กำแพงเพชร โดยมี พ.ต.ต.บดินทร์ แสงสิทธิศักดิ์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ การนี้ ผบก.ตม.5 ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ไว้เพื่อเป็นที่ระลึก ณ บริเวณด้านหน้าที่ทำการ […]
21 มิ.ย.65 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผบก.ตม.5 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่งานตรวจบุคคลและพาหนะ ด่านพรมแดนสะพาน มิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และเดินทางไปตรวจแนวชายแดน (ท่าลุงคำ) เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการ หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
20 มิ.ย.65 เวลา 15.30 น. พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผบก.ตม.5 ได้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ ตม.จว.ตาก โดยมี พ.ต.อ.สัมพันธ์ เหลืองสัจจกุล ผกก.ตม.จว.ตาก พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ การนี้ ผบก.ตม.5 ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ไว้เพื่อเป็นที่ระลึก ณ […]
15 มิ.ย.65 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผบก.ตม.5 ได้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ ตม.จว.ลำปาง โดยมี ว่าที่ พ.ต.ท.สุริยา ไชยนาน สว.ตม.จว.ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.ลำปาง ให้การต้อนรับในการนี้ ผบก.ตม.5 ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง […]