Wednesday, 16 August 2017
บริการด้วยมาตรฐานสากล ดูแลความมั่นคงด้วยใจ เพื่อให้ไทยเป็นมาตุภูมที่มั่นคงปลอดภัย

รับสมัครตำรวจ
ประจำปีงบประมาณ 2560
สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับสมัครตำรวจประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 5,000 อัตรา
คู่มือ
จรรยาบรรณของตำรวจ
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
ปณิธานความดี
ปณิธานความดี
ปณิธานความดี ปณิธานความดี
Warning of
Overstay
เรื่องการไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
Bike for mom
ปั่นเพื่อแม่
bike for mom bike for mom

สอบราคาจ้างเหมาตกแต่งภายใน

05-06-2017 Hits:4856 ประกวดราคา Super User

ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องสอบราคาจ้างเหมากตแต่งภายในชั้น ๒ ชั้น ๓ และทำห้องรับรอง ห้องอาหาร ห้องน้ำ ตามโครงการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนางานตำรวจของ บก.ตม.๕ อ่านรายละเอียด  

Read more

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการที่ 1

26-05-2017 Hits:2172 ประกวดราคา Super User

ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอื่นๆ ภายในศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนางานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕ จำนวน ๗ รายการ อ่านรายละเอียด  

Read more

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการที่ 3

26-05-2017 Hits:2101 ประกวดราคา Super User

ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า ภายในศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนางานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕ จำนวน ๑๘ รายการ อ่านรายละเอียด  

Read more

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการที่ 2

26-05-2017 Hits:2137 ประกวดราคา Super User

ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอื่นๆ ภายในศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนางานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕ จำนวน ๑๖ รายการ อ่านรายละเอียด  

Read more

ย้ายที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ชั่วคราว

30-11-2016 Hits:5206 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้ย้ายที่ทำการชั่วคราว เฉพาะ งานบริการคนต่างด้าว (ยกเว้นแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ) และงานอำนวยการ ไปเปิดให้บริการ ณ ชั้น G อาคาร A ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่...

Read more

Contact Map