Thursday, 19 October 2017
บริการด้วยมาตรฐานสากล ดูแลความมั่นคงด้วยใจ เพื่อให้ไทยเป็นมาตุภูมที่มั่นคงปลอดภัย

รับสมัครตำรวจ
ประจำปีงบประมาณ 2560
สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับสมัครตำรวจประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 5,000 อัตรา
คู่มือ
จรรยาบรรณของตำรวจ
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
ปณิธานความดี
ปณิธานความดี
ปณิธานความดี ปณิธานความดี
Warning of
Overstay
เรื่องการไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
Bike for mom
ปั่นเพื่อแม่
bike for mom bike for mom

สอบราคาจ้างเหมาตกแต่งภายใน

05-06-2017 Hits:4981 ประกวดราคา Super User

ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องสอบราคาจ้างเหมากตแต่งภายในชั้น ๒ ชั้น ๓ และทำห้องรับรอง ห้องอาหาร ห้องน้ำ ตามโครงการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนางานตำรวจของ บก.ตม.๕ อ่านรายละเอียด  

Read more

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการที่ 1

26-05-2017 Hits:2285 ประกวดราคา Super User

ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอื่นๆ ภายในศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนางานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕ จำนวน ๗ รายการ อ่านรายละเอียด  

Read more

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการที่ 3

26-05-2017 Hits:2232 ประกวดราคา Super User

ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า ภายในศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนางานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕ จำนวน ๑๘ รายการ อ่านรายละเอียด  

Read more

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการที่ 2

26-05-2017 Hits:2248 ประกวดราคา Super User

ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานอื่นๆ ภายในศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนางานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕ จำนวน ๑๖ รายการ อ่านรายละเอียด  

Read more

ย้ายที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ชั่วคราว

30-11-2016 Hits:5510 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้ย้ายที่ทำการชั่วคราว เฉพาะ งานบริการคนต่างด้าว (ยกเว้นแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ) และงานอำนวยการ ไปเปิดให้บริการ ณ ชั้น G อาคาร A ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่...

Read more

Contact Map

Top 10 Best Product in Beauty and Health For 2017 Top 10 Best Product in Camera and Drone For 2017 Top 10 Best Product in Kindle eBooks For 2017 Top 10 Best Product in Handmade Furniture in 2017 Top 10 Best Product in toy and games for kids in 2017