ตรวจคนเข้าเมืองในสังกัด
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก ลำพูน พะเยา ลำปาง น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี เชียงราย เชียงแสน