28 ก.พ. 66 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผบก.ตม.5 พร้อมด้วย รอง ผบก.ตม.5 และ หน.หน่วย ในสังกัด บก.ตม.5 ร่วมประชุมบริหารราชการ บก.ตม.5 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม ศปก.บก.ตม.5 โดยก่อนการประชุมฯ ผบก.ตม.5 ได้มอบเงินช่วยเหลือตามโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน กรณีบิดา-มารดาข้าราชการตำรวจในสังกัดเสียชีวิต ,มอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจดีเด่น รายเดือน บก.ตม.5 เดือน ม.ค. 66 ในการประชุมบริหารราชการฯ ผบก.ตม.5 และ รอง ผบก.ตม.5 ได้แจ้งข้อราชการ ที่สำคัญและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา บก.ตม.5 ,สตม. และ ตร. และให้ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับสอดส่องดูแลความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบวินัยของตำรวจอย่างเคร่งครัด