14 มิ.ย.65 เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผบก.ตม.5 ได้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ ตม.จว.แพร่ โดยมี พ.ต.ท.ประเสริฐ จึงโรจนนุกุล รอง ผกก.ฯ รรท.สว.ตม.จว.แพร่ |พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.แพร่ ให้การต้อนรับ ในการนี้ ผบก.ตม.5 ได้ปลูกต้นรวงผึ้งไว้เพื่อเป็นที่ระลึก ณ บริเวณด้านหน้าที่ทำการ ตม.จว.แพร่จากนั้นได้ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยให้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ,ผบ.ตร. ,ผบช.สตม. และ ผบก.ตม.5 อย่างเป็นรูปธรรม การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนดบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ สตม. อย่างครบถ้วน ให้เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในมิติของพื้นที่ชั้นใน การบริหารพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้มีการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสอดส่องดูแลความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบวินัยของตำรวจอย่างเคร่งครัด