20 ก.พ. 66 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผบก.ตม.5 ได้ประชุมมอบนโยบายและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ด้านงานสืบสวนปราบปรามให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.สส.บก.ตม.5 โดยให้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ,ผบ.ตร. , ผบช.สตม. และ ผบก.ตม.5 อย่างเป็นรูปธรรม ,จัดเก็บข้อมูลท้องถิ่นให้ครบถ้วน ,ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ ยึดมั่นกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง และให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสอดส่องดูแลความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบวินัยของตำรวจอย่างเคร่งครัด ณ ที่ทำการ กก.สส.บก.ตม.5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่