29 มิ.ย.65 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผบก.ตม.5 เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับ ชด.ทหาร/สลก.กอ.นชท. เพื่อประสานการปฏิบัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตลักษณ์ ของ ฉก.ร.14, กอ.รมน.จว.ตาก และ ตม.จว.ตาก ณ ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 อ.แม่สอด จว.ตาก