17 ต.ค.65 เวลา 07.15 น. พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผบก.ตม.5 พร้อมด้วย รอง ผบก.ตม.5 และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และพิธีสงฆ์ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2565 ณ ลานด้านหน้าที่ทำการ บก.ตม.5

ต่อมา เวลา 08.15 น. ผบก.ตม.5 ได้มอบโล่และประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจดีเด่น 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริหารหน่วยงานดีเด่น, ด้านบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงดีเด่น, ด้านสืบสวนปราบปรามดีเด่น, ด้านอำนวยการและสนับสนุนดีเด่น และด้านบริการ-ตรวจคนเข้าเมืองดีเด่น

และเวลา 08.20 น. ผบก.ตม.5, รอง ผบก.ตม.5 และ ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ ร่วมกันมอบทุนสงเคราะห์แก่บุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ตม.5 ระดับชั้นอนุบาล-อุดมศึกษา จำนวน 45 ทุน ณ บก.ตม.5