25 พ.ย.65 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.แมน รัตนประทีป รอง ผบก.ตม.5 ผู้แทน ผบก.ตม.5 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Looker Studio เพื่อนำเสนอข้อมูลหน่วยงานในรูปแบบ Dashboard โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ตม.5 จำนวน 43 คน เข้าร่วมการอบรมฯ ณ ห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP CMU) จว.เชียงใหม่