ความดีที่คุณทำได้ ช่วยกันสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

#หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย

#ลดความเร็วหน้าโรงเรียน/ชุมชน

#สวมหมวกนิรภัย

❤️ ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา และ สสส. 😇😍