สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นับเป็นครั้งแรกที่ชาวไทยได้รับฟังพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในงานวันสตรีไทยประจำปี 2562 “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ดังใจความตอนหนึ่งว่า 

“ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณ พระมหากรุณาธิคุณในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี” และ “ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นสตรีไทยคนหนึ่ง บทบาทหน้าที่สำคัญที่สตรีไทยมีต่อสถาบันครอบครัว ตลอดจนการถ่ายทอด สั่งสอนการเป็นสตรีไทยที่ดีไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานนั้น นับเป็น รากฐานสำคัญสำหรับความมั่นคงของครอบครัว”

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ทอดพระเนตร และทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริในการดำเนินโครงการฯ และทรงรับฟังการบรรยายการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และการปลูกป่าโดยวิธีปลูกป่าทางไกล และทรงปลูกป่าทางไกลด้วยการยิงหนังสติ๊ก เมล็ดมะขาม เมล็ดมะกำตัน เมล็ดต้นคูน การนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงนำหนังสติ๊กส่วนพระองค์ที่ทำจากยางพลาสติกของแท้มาทรงยิงเมล็ดมะขาม เมล็ดมะกำตัน เมล็ดต้นคูน ไปทางหุบเขาป่าหัวโล้นด้วยความสนพระทัย พร้อมมีพระราชดำรัสชื่นชมผู้ที่คิดค้นวิธีการปลูกป่าด้วยวิธีนี้ นอกจากจะทำให้ป่าไม้มีความสมบูรณ์แล้ว ยังช่วยทำให้คนเพลิดเพลินในการยิงหนังสติ๊กอีกด้วย

สมเด็จพระบรมราชินีนักบิน คู่บุญคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนักบินแห่งราชวงศ์จักรี

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระปรีชาสามารถในด้านการขับเครื่องบิน โดยทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือน และปัจจุบันทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วย ทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะ อันเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนชาวไทยหลายครั้ง ที่ทั้ง ๒ พระองค์ ได้ทรงทำการบินร่วมกัน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เอง ในพระราชสถานะนักบินที่ ๑ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงร่วมขับเครื่องบินในพระราชสถานะนักบินผู้ช่วย เสด็จฯ ทรงไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ อาทิ

– วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัว ที่จังหวัดอุดรธานี

– วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ทรงประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานพระวิหาร “พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง” ณ วัดมหาวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

– วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทรงประกอบพิธีเปิดแพรคลุมป้ายเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต และทรงประกอบพิธีสมโภชน์พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารเขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

อันเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นนักบินคู่พระบารมีในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ โดยแท้จริง