28 ธ.ค.65 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผบก.ตม.5 พร้อมด้วย รอง ผบก.ตม.5 และ หน.หน่วยในสังกัด บก.ตม.5 ร่วมประชุมบริหารราชการ บก.ตม.5 ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุม ศปก.บก.ตม.5 โดยก่อนการประชุมฯ ผบก.ตม.5ได้มอบเงินช่วยเหลือตามโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน กรณีบิดาข้าราชการตำรวจในสังกัดเสียชีวิต 1 ราย และ มอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจดีเด่น รายเดือน บก.ตม.5 เดือน พ.ย.65 จำนวน 4 รายในการประชุมบริหารราชการฯ ผบก.ตม.5 และ รอง ผบก.ตม.5 ได้แจ้งข้อราชการ ที่สำคัญและกำชับการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา บก.ตม.5 ,สตม. และ ตร. และให้ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับสอดส่องดูแลความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบวินัยของตำรวจอย่างเคร่งครัด