วันที่ 7 มิ.ย.65 เวลา 16.00 น. พล.ต.ต.ศุภณัฎฐ์ เจริญเรืองสกุล ผบก.ตม.5 ได้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของ ด่าน ตม.เชียงแสน ณ บริเวณจุดผ่านแดนไทย-ลาว จุดผ่านแดนสามเหลี่ยมทองคำ (บ้านสบรวก) โดยมี พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน ผกก.ด่าน ตม.เชียงแสน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ การนี้ได้ ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับงานตรวจบุคคลและพาหนะ ณ จุดผ่านแดนถาวรที่เปิดให้มีการเข้าออกแล้ว ให้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ สตม. อย่างครบถ้วน ตามนโยบายของ บก.ตม.5 และ สตม. ให้เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยเฉพาะตามแนวชายแดนทางน้ำ ให้สืบสวนจับกุมคนต่างด้าวที่อยู่เกินกำหนดอนุญาตในพื้นที่ และให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสอดส่องดูแล ความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบวินัยของตำรวจอย่างเคร่งครัด