✴✴ เริ่มเปิดตั้งแต่ 6 มิ.ย.65 เป็นต้นไป 👮‍♀️
(จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00, 13.00-17.00 น.)
✴✴
ให้บริการ :
1. ต่อวีซ่าระยะสั้น (ประเภทท่องเที่ยว)
2. กรณีครู/อาจารย์/นักเรียนในระบบ (เอกชน/รัฐบาล)
3. กรณีติดตามครอบครัว
4. กรณีกลับภูมิลำเนาเดิมของผู้เคยมีสัญชาติไทย หรือของผู้ที่มีบิดา/มารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย
5. กรณีย้ายเล่มข้อมูลจากพาสปอร์ตเล่มเดิมไปเล่มใหม่
6. ขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
7. รายงานตัว 90 วัน
📌 พิกัด : หมู่ที่ 99/1,99/2 4 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
📍GPS : https://goo.gl/maps/yWc7T8ZHNe1q9WNa6
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
#053-201755 Call Center #1178