(VISA SECTION)

📢ประกาศตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่

✅เปิดจุดบริการใหม่ : ส่วนแยก เซ็นทรัลเชียงใหม่, ชั้น 2 ประตู 2/1 ติดลิฟท์ (ฝั่งโซน SuperSport)

.

✴✴ เริ่มเปิดตั้งแต่ 6 มิ.ย.65 เป็นต้นไป 👮‍♀️

(จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-12.00, 13.00-17.00 น.)

✴
✴

ให้บริการ :

1. ต่อวีซ่าระยะสั้น (ประเภทท่องเที่ยว)

2. กรณีครู/อาจารย์/นักเรียนในระบบ (เอกชน/รัฐบาล)

3. กรณีติดตามครอบครัว

4. กรณีกลับภูมิลำเนาเดิมของผู้เคยมีสัญชาติไทย หรือของผู้ที่มีบิดา/มารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทย

5. กรณีย้ายเล่มข้อมูลจากพาสปอร์ตเล่มเดิมไปเล่มใหม่

6. ขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก

7. รายงานตัว 90 วัน

📌 พิกัด : หมู่ที่ 99/1,99/2 4 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

📍GPS : https://goo.gl/maps/yWc7T8ZHNe1q9WNa6

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ

#053-201755 Call Center #1178