การให้บริการประชาชนงานบริการคนต่างด้าว ตม.จว.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.66 MR.ROBERT DANIAL BALLARD สัญชาติอเมริกา ถือหนังสือเดินทางเลขที่ 574366043 พร้อมด้วยครอบครัว รวม 10 คน ได้มาติดต่องานบริการคนต่างด้าว เพื่อยื่นขออยู่ต่อในราชอาณาจักด้วยเหตุผลนักท่องเที่ยว โดย MR.ROBERT DANIAL BALLARD รู้สึกประทับใจการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ จึงได้ทำบันทึกเพื่อแสดงความชื่นชมเจ้าหน้าที่ไว้ มีใจความ ดังนี้

“พวกเราพร้อมด้วยลูก ๆ 8 คน กำลังมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพราะความสวยงามและผู้คนมีมิตรไมตรีที่ดีของประเทศนี้ พวกเราขอขอบคุณเหลือเกินสำหรับการให้บริการอันยอดเยี่ยม ที่ ตม.จว.เชียงใหม่ ซึ่งพวกเขาดำเนินการขั้นตอนการต่อวีซ่าของพวกเราอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพด้วยระบบปฏิบัติอย่างเป็นระเบียบของพวกเขา พวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งในโอกาสที่จะได้สำรวจประเทศที่น่ารักนี้”

โรเบริ์ท บัลลาร์ด

และครอบครัว

26 พ.ค.2566